تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
مهناز قوی فکر
دارای 43 سال سابقه مدیریت
مدیر نمونه کشوری در سال 1377
ایشان در سال های پایانی خدمت اقدام به تآسیس دبیرستان غیر دولتی دخترانه
   هوشمند قوی فکر نمودند
مشاور امور بانوان منطقه 10 از سال 1376 تا 1385
معاونت آموزشی عمومی منطقه 10 در سال 1386
انتخاب به عنوان مدیر نمونه ی جشنواره خوارزمی در سالهای 1379 و 1381 
کسب گواهینامه Certificate of attendance از کشور ژاپن به دلیل ارائه مقاله با عنوان ” مدیریت موفق مدارس برتر ”
مدیر امدادی اجتماعی کانون بسیج فرهنگیان منطقه ده تهران به مدت 16 سال
دریافت تقدیر نامه های متعدد جهت پیشرفت و موفقیت های روز افزون این واحد آموزشی
تالیف 80 مقاله در زمینه مدیریت آموزشی